Model act aditional la Regulamentul Intern – obiective si criterii evaluare

Download model act aditional la Regulamentul Intern aici: 

Act aditional RI – obiective-criterii

Anunțuri

Model Criteriile de evaluare profesioanala a angajatilor

Aveti mai jos un model de anexa la fisa de post, care cuprinde cateva dispozitii generale privind modul in care se desfasoara procedura de evaluare profesionala a angajatilor. Acest document se intocmeste in mod obligatoriu la angajare. Criteriile de evaluare enumerate in acest document se pot extinde la o categorie destul de larga de posturi.

ANEXA LA FISA DE POST a Domnului/Doamnei:

Functia:

 

CRITERIILE SI PROCEDURILE DE EVALUARE PROFESIONALA A ANGAJATILOR

Dispozitii generale ale evaluarii

 

a) Evaluarea performantelor profesionale are ca scop aprecierea obiectiva a activitatii salariatilor, prin compararea gradului de indeplinire a obiectivelor si criteriilor de evaluare stabilite pentru perioada respectiva cu rezultatele obtinute in mod efectiv de fiecare salariat.

b) Fiecare salariat este evaluat profesional individual o data pe an, la o data stabilita de sefii departamentelor; evaluarea se realizeaza de catre un reprezentantul Departamentului Resurse Umane si de managerul direct al persoanei evaluate.

c) Salariatii sunt incadrati in functie de nivelul de cunostinte si experienta la momentul de angajarii pe un nivel de incadrare, care se reflecta in nivelul salarial.

d) Evaluarea performantelor profesionale individuale se realizeaza pentru:

– Exprimarea si dimensionarea corecta a obiectivelor

– Stabilirea directiilor si modalitatilor de perfectionare profesionala a salariatilor si de crestere a performantelor lor;

e) Evaluarea periodica este obligatorie si se aplica tuturor angajatilor.

f) Sunt exceptate de la evaluarea anuala, urmatoarele categorii de salariati:

– persoanele al caror Contract Individual de Munca este suspendat, in conditiile Legii, pentru care evaluarea se face la expirarea unei perioade de 6 luni de la reluarea activitatii;

– persoanele angajate care nu au prestat activitate in ultimele 6 luni, fiind in concediu medical, concediu de crestrere si ingrijire a copilului sau alte cazuri de suspendare a Contractului Individual de Munca, in conditiile Legii, pentru care evaluarea se va face dupa o perioada de 6 luni de la reluarea activitatii.

Criteriile de evaluare ale postului:

 

a) Criteriile de evaluare stabilesc cadrul general pentru a fi asigurata concordanta dintre cerintele postului, calitatile angajatului si rezultatele muncii acestuia.

b) Criteriile de evaluare a salariatilor sunt:

1. Abilitati de comunicare si prezentare;

2. Atitudine proactiva, spirit de initiativa;

3. Punctualitate, spirit de organizare;

4. Interes pentru imbunatatirea activitatii proprii;

5.  Dorinta de invatare si dezvoltare;

6.  Motivatia in munca

7. Abilitati de negociere – de exemplu, pentru departamentul Comercial

8. Abilitati tehnice, daca este cazul – pentru departamentul Tehnic – modalitatea de evaluare se stabileste intern, de catre managerul direct

c) Pentru manageri, se evalueaza suplimentar:

1. Capacitatea de a coordona si motiva o echipa;

2. Abilitatile de negociere;

3. Capacitatea de a lua decizii si de a reprezenta echipa.

d) Fiecare dintre criteriile mentionate la alin. b) se masoara astfel:

De catre managerul direct si reprezentantul dep. Resurse Umane, prin chestionare

e. Fiecare dintre criteriile mentionate la alin. c) se masoara astfel:

1. Capacitatea de a motiva si de a reprezenta echipa – de catre subordonati, prin chestionare

2. Abilitatile de negociere, capacitatea de a lua decizii – de catre directorul general, prin chestionare

Procesul de evaluare

(1). In perioada de evaluare, Departamentul Resurse Umane stabileste intalniri intre fiecare salariat si managerul sau direct

(2). In cadrul intalnirilor, sunt discutate rezultatele obtinute de salariat in perioada evaluata, completandu-se fisa de evaluare de catre managerul direct in dreptul obiectivelor, precum si obiectivele perioadei urmatoare.

(3). Rezultatul final se calculeaza prin medie aritmetica intre nota pentru indeplinirea obiectivelor si nota pentru indeplinirea criteriilor de evaluare. Rezultatul final se compara cu scala de evaluare.

(4). Fisa de evaluare poate fi modificata in urmatoarele cazuri:

a) aprecierile consemnate nu corespund realitatii;

b) intre evaluator si persoana evaluata exista diferente de opinie care nu au putut fi solutionate de comun acord.

(5). Salariatii nemultumiti de rezultatul evaluarii pot sa il conteste adresandu-se directorului general. Contestatia se formuleaza in termen de 5 zile calendaristice de la luarea la cunostinta de catre salariatul evaluat a calificativului acordat si se solutioneaza in termen de 15 zile calendaristice de la data expirarii termenului de depunere a contestatiei, pe baza raportului de evaluare si a referatelor intocmite de salariatul evaluat si managerul direct.

(6). Rezultatul contestatiei se comunica salariatului in termen de 5 zile calendaristice de la solutionarea contestatiei.

Am luat la cunostinta si am primit un exemplar

Semnatura:

Data: